- A-pressen overtar Edda Media

Etter det Dagens Næringsliv erfarer, kjøper A-pressen Edda Media for nærmere 1,7 milliarder kroner.