• Ledigheten øker over hele landet, men minst øker den i Rogaland. (Foto: Jon Ingemundsen)

4300 ledige i Rogaland

Økningen i arbeidsledigheten er nå like kraftig som på 1980-tallet.