• Konserndirektør Toril Nag i Lyse har ambisiøse mål for Altibox-satsingen i årene framover. Hun mener 500.000 kunder er et realistisk mål innen 2015, og ambisjonen er 1 million kunder i 2020. Lyse

Lyse-mål: 1 million Altibox-kunder

Lyse legger opp til en formidabel vekst for fibersatsingen Altibox de neste årene. Dagens 250.000 kunder skal firedobles – til én million – innen 2020.