12.000 nordmenn har mistet jobben

Arbeidsledigheten steg fra 2,5 prosent i september til 3,0 i desember, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Økningen utgjorde 12.000 personer