• Sosiologiprofessor Ottar Brox ved UiO mener at det studentene lærer på skolen kan de like godt lære på jobben. FOTO: Scanpix

Advarer mot overutdanning

Sosiologiprofessor Ottar Brox mener altfor mange tar høyere utdanning.