• Sosiologiprofessor Ottar Brox ved UiO mener at det studentene lærer på skolen kan de like godt lære på jobben. Scanpix

Advarer mot overutdanning

Sosiologiprofessor Ottar Brox mener altfor mange tar høyere utdanning.