• Olga Westby har fire års videregående utdanning fra Hviterussland. Det gjorde at hun fikk avslag på søknaden om videregående opplæring, og har dermed ikke mulighet til å ta høyere utdanning. Skjalg Bøhmer Vold

Nektes utdanning

Innvandrere med videregående utdanning fra land utenfor EU og EØS får verken godkjent studiekompetanse eller retten til å ta opp fagene de trenger.