Har halvert byggesakstiden fra 80 til 40 dager

Bygningssjef Ola T. Solheim og hans avdeling har det siste året hatt sin fulle hyre med å ta unna alle byggesakene.