• Dette er noen av investorene som har saksøkt Sandnes Sparebank. Fra venstre Sven Egil Tjørhom, Oddgeir Berge, Frode Albretsen og Daniel Nedrebø. Til høyre advokatene Alexander Terjesen og Thomas Smedsvig (stående). Ove Heimsvik

Nedrebø ble overtalt på kaikanten

Det er langt fra kaikanten på Helgøysund til elvebredden i Bratislava. Men etter et mange timer langt salgsframstøt fra bankrådgiverens side, sto til slutt Daniel Nedrebø der på kaikanten og lot seg overtale til å bruke millioner på tomtekjøp i den slovakiske hovedstaden.