Feil i ledighetstall kan påvirke renten

Nav har rapportert for høye ledighetstall det siste året. De reelle tallene for februar lå vel 4000 lavere enn det som tidligere er oppgitt.