• Europas voksende skogearealer utgjør cirka 10 milliarder mål. Det tilsvarer 30 ganger Norges areal. (Foto: Regjeringen)

Europas skogarealer vokser

Bare 40 prosent av tilveksten i Europas skoger hogges. Skogarealene binder årlig cirka 10 prosent av verdensdelens CO2-utslipp.