Politikere vet nok: – Nå må vi lytte til de etterlatte og granske «Kielland» på nytt

– Vi vet mer enn nok til å slå fast at en ny gransking av «Kielland»-ulykken er nødvendig, mener Rødt-duoen Bjørnar Moxnes og Mímir Kristjánsson.

Før sommeren skal Stortinget avgjøre om det blir ny gransking av «Alexander L. Kielland»-ulykken.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Allerede før spørsmålet om ny «Kielland»-gransking tas opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er Rødt tydelige på at det viktigste nå er å lytte til overlevende og etterlatte og sette i gang ny gransking av «Kielland»-ulykken.

Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes peker på to hovedgrunner til at det er nødvendig med ny gransking og at dette fremmes allerede før saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Vi mener at det trengs en ny gransking. Den ene grunnen er den kritikken som Riksveisjonen har rettet mot granskingen. Den andre er det klare ønsket fra etterlatte og overlevende om at dette må granskes på nytt for å få svar på så mange ubesvarte spørsmål som mulig, sier Moxnes til Aftenbladet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er riktig å lytte til de etterlatte og overlevende og granske «Kielland»-ulykken på nytt.
Les også

– Nye Kielland-funn slår sprekker i granskingen

– Gode argumenter fra Riksrevisjonen

Det er de klare ønskene fra etterlatte og overlevende som Rødt nå mener det må bli tatt hensyn til.

I tillegg mener partiet at det med dagens teknologiske hjelpemidler er mulig også å komme et godt stykke videre med tekniske undersøkelser, som Riksrevisjonen påpeker i sin rapport at var for utilstrekkelige i 1980/81.

– Riksrevisjonen går egentlig langt i å argumentere for behovet for en ny gransking, men anbefaler likevel at dette ikke gjennomføres. For oss er det viktig å høre på de overlevende og etterlatte når de er så tydelige i sine ønsker. Vi har ikke det store behovet for mer gjennomgang og lytter til det klare ønsket fra overlevende og etterlatte, peker Mímir Kristjánsson på.

Les også

Fagforeningsveteran: – Det vil være klokt å støtte oljearbeiderne

Tungt krav fra fagorganiserte

Riksrevisjonen la fram sin gjennomgang av myndighetenes håndtering av «Kielland»-ulykken i begynnelsen av mars. Den 9. april gjennomførte kontroll- og konstitusjonskomiteen åpen høring.

Like etter høringen sendte fagorganisasjonen NITO, fagforeningen Tekna, Lederne og oljefagforbundet Safe et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen og politikere på Stortinget med krav om at «Alexander L. Kielland»-ulykken granskes på nytt.  

De mener at Kielland»-saken har mange åpne spørsmål som bransjen trenger svar på. I brevet trekker organisasjonene fram følgende:

  • Vi har nye vitenskapelige metoder til å simulere og teste.
  • Vi har betydelig økt erfaring med å undersøke bakenforliggende årsaker i organisasjon og ledelse.
  • Det er fremdeles tidsvitner som ikke er avhørt.
  • «Kielland»-nettverket har dokumentasjon som viser at det er nok informasjon til å gjennomføre en ny gransking.

De mener videre at «Kielland”-nettverket og fagforbundene må involveres i utarbeidelse av et nytt mandat, slik at den nye granskingen kan supplere og komplettere tidligere dokumentasjon slik at Norge vil få nedskrevet en offisiell historie om «Kielland»-ulykken som vil kunne sluttføre historien med verdighet og respekt for de etterlatte og ikke minst de 123 menneskene som mistet livet i ulykken.

Brevet fra NITO, Lederne, Tekna og Safe står i sterk kontrast til LO-forbundene Industri Energi og Fellesforbundet som ikke vil tone flagg i saken. Selv om Industri Energi tidligere har gjort det klart for Aftenbladet at det er viktig å lytte til overlevende og pårørende, har forbundet likevel ikke støttet de etterlattes og overlevendes krav om ny gransking.

Rødts Mímir Kristjánsson er skuffet over at oljearbeidernes viktigste forbund, Industri Energi ikke støtter de overlevende og etterlatte i kravet om ny gransking. Mer gledelig er derimot den overveldende støtten fra NITO, Tekna, Lederne og Safe.
Les også

Phillips-sjefer kjente ikke til hemmelig «Kielland»-avtale

Skuffet over Industri Energi

Mímir Kristjánsson er skuffet over at de store LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi ikke har tatt tydelig standpunkt i saken etter Riksrevisjonens rapport.

Både Bjørnar Moxnes og Mìmir Kristjánsson framhever de enorme inntektene Norge har hatt på olje- og gassvirksomheten, hvor oljearbeidere har blitt sendt på jobb under vanskelige og farlige værforhold,  og at det derfor påligger et særskilt ansvar med skikkelig oppfølging når store ulykker rammer.

Her trekker de fram at både nordsjødykkere og de som mistet sine kjære og nære i «Kielland»-ulykken har betalt en særlig høy pris.

– Tar vi også eksempelet med at Det Norske Veritas både var ansvarlige for inspeksjon og kontroller og samtidig satt i granskingskommisjonen, lukter det bukken og havresekken-problematikk. Dette er også forhold som er nødvendige å klargjøre i en ny gransking, sier Bjørnar Moxnes og påpeker:

– Når over 80 prosent av de overlevende ikke har tillit til 1981-granskingen, trengs en ny. Her handler det om at overlevende og etterlatte skal få ro. Dersom folk sliter med en tvil om at sannheten har kommet på bordet fullt og helt, er det vanskelig å komme seg videre. Da er det klokt å granske «Kielland»-ulykken på nytt, understreker Moxnes. 

PS: Torsdag skal «Kielland»-nettverket ha en egen gjennomgang med konstitusjons- og kontrollkomiteen for ytterligere å klargjøre behovet for en ny gransking. Her skal blant annet all den nye informasjonen som er kommet fram i «Kielland»-saken de siste årene og de mange spørsmålene som ikke er avklart etter ulykken legges fram.

Publisert: