Stor tiltro til eget næringsliv

Halvparten av befolkningen tror norske næringslivsledere er mindre korrupte enn sine europeiske kolleger, viser en undersøkelse.