Lokket tett på 18. konsesjonsrunde

Olje— og energidepartementet holder fortsatt lokket tett på den 18. konsesjonsrunden for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.