Vil ikke endre rentepolitikken

Statsminister Kjell Magne Bondevik mener at tiden ikke er moden for å endre rentedirektivet til Norges Bank.