Enøk ikke viktig nok

Av undersøkelsen framgår det blant annet at det er stor usikkerhet om hvem som gir enøk-informasjon og gjennomfører enøkpolitikken i Norge.