Politisk flukt fra pengemakt

Tre stortingsmeldinger på bare sju år viser at norske regjeringer er stadig mindre villige til å bruke staten for å sikre nasjonalt eierskap.