- Grådige soloutspel frå Suldal

Jarle Lunde i Vernegruppa for saudavassdraga er opprørt over at enkeltpolitikarar og rådmann Nils I. Korsvoll i Suldal flaggar ei oppmjuking i høve til tidlegare vedtak når det gjeld vilje til å gi fleire elvar til kraftutbygging.