Underskuddet øker hos Storebrand

Storebrand ASA hadde i første halvår i år et underskudd på 343 millioner kroner etter skatt. I fjor på samme tid hadde konsernet et overskudd på 560 millioner kroner.