Flere dropper videregående

I år har det vært en markant økning av grunnskoleelever i Sandnes og Gjesdal som ikke søker videregående opplæring.