Kraftig fall i utlånsveksten

Norges Bank har fått utlånsveksten under kontroll. Ved utgangen av juli var veksten de siste 12 måneder nede i 10,7 prosent som tilsvarer 149,4 milliarder kroner.