Salget av tobakk sank med åtte prosent

Salget av sigaretter, røyketobakk, skrå og snus falt med åtteprosent i 2000. Men stadig flere røyker til fest.