Store strukturendringer i jordbruket

Halvert antall gårder og dobbelt så store driftsenheter. 70-80 prosent færre husdyrprodusenter og større buskaper. Slik utviklet jordbruksnæringen seg fra 1969 til 1999, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.