Tror ikke på doblet kraftpris

Forskningssjef Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå stiller segtvilende til analysen fra det amerikanske konsulentfirmaet ICFConsulting som går på at norske kraftpriser vil dobles i løpet avåret.