Lakseforskning i kjempeanlegg

De største lokomotivene i havbruksnæringen i Rogaland går sammen åopprette det som kan bli verdens største forskningsstasjon foroppdrettsfisk.