Kan miste rettigheter

Hver tredje bonde er uorganiserte, og utviklingen i medlemstallet bekymrer både i Norges Bondelag og Norsk Bonde— og småbrukarlag.