Kugalskap i USA øker salget av norsk laks

Utbruddet av kugalskap i USA vil trolig føre til økt salg av norsk laks til de asiatiske landene.