APL inn i Scana-selskap

Gjennom en rettet aksjeutvidelse kvitter Scana Industrier ASA seg med 60 prosent av Scana Ramnäs AB. Kjøpesummen er hemmelig.Scana Industrier kvitter seg med 60 prosent av det heleide datterselskapet Scana Ramnäs AB. Selskapet Advanced Production & Loading AS i Arendal blir ny hovedaksjonær i kjettingselskapet.