Føler seg lurt av kommunen

Sivilingeniør Rolv A. Systad AS har klaget inn Stavanger kommune for Klagenemnda etter at kommunen avlyste en anbudsrunde der firmaet lå best an til å få jobben.