Verdenskartet ligger åpent for Statoil

Statoil kan gjøre forretning hvor som helst. Men ikke med hvem som helst. Og ikke på hvilken som helst måte.