SV vil forby små deltidsstillinger

Det offentlige bør ikke ansette noen i stillinger som er så små at de ansatte ikke har trygderettigheter, sier SVs stortingsrepresentant May Hansen.