Søndagshandel doblet på ti år

I snitt handler nordmenn to søndager i løpet av fem uker. For ti år siden handlet vi bare én av de fem søndagene.