Ofret tjenestepensjonen

Ingen tariffestet rett til tjenestepensjon. Men timelønna øker med2 kroner og 75 øre, og offshoretillegget øker med 9 kroner timen iårets første lønnsoppgjør.