Første nedjustering i norsk oljehistorie

For første gang i norsk oljehistorie kan Olje— direktoratet bli nødt til å nedjustere forventningene til oljeformuen i havet. Det skjer etter Norsk Hydros tørre brønn i Norskehavet.