Dataselskap resultat av oljebyen

Selskapet VisiWorld er i ferd med å skape og videreutvikle et virtuelt verktøy for planlegging, bygging og drift/vedlikehold av store kompliserte bygninger og anlegg.