Start med de statsansatte

— Jeg utfordrer Regjeringen. Man kan starte med å gi de statsansatte gratis og tilrettelagt trim i arbeidstida.