Myklebust slutter som styreleder i Hydro

Styreleder Egil Myklebust i Norsk Hydro har meddelt selskapets valgkomité at han ikke ønsker å stille til gjenvalg våren 2004.