Sandnes Sparebank foretar en emisjon

Sandnes Sparebank ønsker å forhøye grunnfondsbeviskapitalen med 130 millioner kroner. De eksisterende eierne har fortrinnsrett i emisjonen.