12 færre trykkerier

I løpet av fem år er antallet grafiske bedrifter i Stavanger blitt redusert fra 39 til 27. Detter er en reduksjon på 30 prosent.