Enighet om Stena Don

Det er i dag inngått avtale mellom Kværner og Stena om levering avog betaling for boreriggen Stena Don, som for tiden ligger tilferdiggjøring ved Offshore Marine i Sandnes.