Skepsis og optimisme i Egersund

De Kværner-ansatte i Egersund har liten tro på at arbeidssituasjonen for den enkelte vil endre seg merkbart etter Almskogs avgang i går.