Tinfos rendyrkes

Tinfos Jernverk AS i Kvinesdal skiller ut ilmenittsmelteverket i Tyssedal, kraftverkene og handelsvirksomheten i separate selskaper.