Oljeselskap krever skattekutt

Kutt i oljeskatten kan øke de totale inntektene til staten fordinye områder blir attraktive for oljeselskapene.