Høye priser endret folks strømvaner

Strømkrisen i vinter endret våre holdninger til bruken av strøm. Halvparten av husholdningen økte forbruket av ved i vinter. Både husholdningene og næringslivet sparte strøm.