- Ikke bare gratis lunsj!

— Dette er ikke bare gratis lunsj. Nordmenn er invitert til gratiskost og losji i evig tid, sa forskningsdirektør Ådne Cappelen iStatistisk Sentralbyrå på SR-Bank sitt frokostmøte.