Andelen nye uføretrygdede går nedover

Én av ti nordmenn mellom 18 og 67 år er uføretrygdet. Men færre nye ble uføretrygdet i fjor enn året før.