Lyse vil selge aksjene i Gasnor

Lyse Energi, som er storaksjonær i gassdistribusjonselskapet Gasnor, vil nå selge seg ut.