Oljefelter får øke produksjonen

Olje— og energiminister Einar Steensnæs (KrF) gir oljeselskapenelov til å produsere 10 prosent mer enn opprinnelig tillatt på deulike feltene. Årsaken er at flere felt ikke utnytter sinproduksjonskvoter.