130 riggarbeidere kan miste jobben

Snart er bare to av Transoceans sju rigger igjen på norsk sokkel.