• Jan Tore Glenjen

Stavanger gaper høyt på turistfronten

Reiselivsdirektør Elisabeth Lærdal Skuland har et mål om å øke antall hotelldøgn i regionen fra 900.000 til 1,4 millioner. På fem år.