• Rekrutteringen til helsefagutdanningen i videregående skole har rast etter fem år med skolereformen Kunnskapsløftet. Colourbox

Slår alarm om helsefagutdanningen

I årene fremover vil vi trenge 40.000 nye helsefagarbeidere, men stadig færre ungdommer vil ta jobben. Helsefagutdanningen har sviktet totalt, mener arbeidslivsorganisasjonen Delta.